JIJ bent uniek!

13-03-2019

De beste hulp en ondersteuning
Iedereen met psychiatrische of psychische problemen heeft recht op de beste hulp en ondersteuning. Veilig bij ons of vertrouwd in de eigen woonomgeving. Dat is waar JIJ sinds de oprichting voor staat. De professionals die samen werk maken van deze zorg en verantwoording, nemen deze opgave serieus.

Kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die om specialistische hulp verlegen zitten, staan centraal. Daarom begeleidt JIJ ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH) en psychosociale problemen.

Langer thuis
Er wordt gekeken hoe de omgeving/netwerk betrokken kan worden om zorgvuldig hulp te kunnen bieden. Door de jaren heen blijkt dat de doelgroep meer baat heeft bij deze aanpak. Stap voor stap vooruit, met het hogere maatschappelijke doel van de WMO voor ogen: langer thuis wonen.

Maatwerk
JIJ past de begeleiding aan op de individuele behoefte van de cliënt. In het ene geval is eens per week een bezoek aan huis voldoende. Als de situatie om een hogere frequentie vraagt, gebeurt dat. De cliënt die verlegen zit om dagbesteding, hiervoor gaan we samen opzoek naar de wensen en mogelijkheden van de cliënt. Zo levert JIJ altijd maatwerk.

Indicatie
De enige voorwaarde die de overheid aan de ambulante hulpverlening verbindt, is een geldige Wmo indicatie. Zodra de aanvraag aan de orde komt, helpt de contactpersoon van JIJ bij het invullen van de papieren. Wanneer de gemeente een maatwerk- of algemene voorziening verstrekt, wordt dit in een contract vastgelegd.

Voor meer informatie kijk naar: www.jij-bentuniek.nl

© Copyright 2020 - Elia Webdesign - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram