Tarieven

Individueel

De kosten van een gemiddeld 1,5 uur durende individuele coachsessie zijn 80,00 euro per sessie. Dit is inclusief btw, een intakegesprek en een telefonisch contactmoment binnen 2 weken na de coachsessie.

Gezinscoaching

De kosten voor een gezinscoaching bestaande uit 3 maal 1,5 tot 2 uur durende coachsessie zijn 300 euro. Dit is inclusief btw, een intakegesprek en een telefonisch contactmoment binnen 2 weken na het coachtraject.

Teamcoaching

Teamcoaching zal altijd afgestemd worden op het team en de doel-stellingen, neem contact op om de mogelijkheden en de kosten te bespreken.

Mindfulness

Mindfulness met paarden wordt zowel individueel als in kleine groepen gegeven. De kosten van een gemiddeld 2 uur durende Mindfulness zijn 35,00 euro per persoon. Dit is inclusief koffie en thee.

Access Bars®

De kosten van een gemiddeld 1,5 uur durende Access Bars® met paarden zijn 50,00 euro per persoon. Dit is inclusief koffie en thee.V

Pony Power voor Kids

De cursus Pony Power voor Kids vanaf 7 jaar bestaat uit 5 lessen van 2 uur (10 contacturen) onder leiding van 2 coaches, een terug-kom-dag (2 contacturen), werkboek en een diploma-uitreiking.

Kosten van de cursus bedragen 275,00 euro inclusief btw, materialen, drinken en fruit.

Cursusdata is in overleg. Minimaal 2, maximaal 4 deelnemers per cursus.

Paardenkracht voor Pubers

De cursus Paardenkracht voor Pubers vanaf 11 jaar bestaat uit 5 lessen van 2 uur (10 contacturen) onder leiding van 2 coaches, terug-kom-dag (2 contacturen), werkboek inclusief zelfevaluatie, certificaat voor de deelnemer en een feestelijke afsluiting.

De kosten van de cursus bedragen 295,00 euro inclusief btw, materialen, drinken en fruit.

Cursusdata is in overleg. Minimaal 2 en maximaal 4 deelnemers per cursus.

Soulmates-Coaching

Soulmates-Coaching bestaat uit totaal 4 uur themagerichte coaching onder leiding van 2 coaches en is opgebouwd uit een coachsessie voor de ouder(s) per gezin en een coachsessie voor het kind welke in groepsverband plaatsvindt.

Bij Soulmates-Coaching wordt gewerkt in kleine groepen met kinderen vanaf 12 tot 18 jaar met inzet van paarden. De groepsdynamiek zorgt voor (h)erkennen, ervaren en leren. De kosten zijn 200 euro per thema. Dit is inclusief btw, materialen, drinken en fruit.

Cursusdata is in overleg. Vanaf 2 deelnemers wordt er een datum ingepland.

Vergoedingen

De coachsessies kunnen voor een deel door de zorgverzekering worden vergoed. Om goed geïnformeerd te zijn over mogelijke vergoedingen is het raadzaam om vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar of zorgconsulent.

Voor meer informatie over het PGB kunt u de site van de Rijksoverheid raadplegen en/of neemt u contact op met het Zorg- of Gebiedsteam in uw gemeente.

Meer informatie over wat UWV voor u kan betekenen, vindt u op de website van het UWV.

© Copyright 2018 - Elia Webdesign - All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram